MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER

Teori:

 

Dag kurs: 1 dag 09.00 - 16.00

 

Kveldskurs: 1 Kveld kl 16:00-21:00  

  

(kurset avsluttes med teoriprøve)Pris:

 

Teori Modul 1.1 kr 1200,-  

 

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og 
annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til 
alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. 
Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

 

Formål med opplæringen: 


Hensikten med opplæringen er å gi førere av nevnt arbeidsutstyr en god generell grunnopplæring i sikker bruk
av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opptaksvilkår:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

 


Kursinnhold modul 1.1:

  • Årsaken til ulykker
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsutstyr
  • Sikkerhetskilting
  • Signalgiving
  • Ytre miljø
  • Forsikring og ansvar
  • Farlig gods