TÅRNKRAN


Teori:

 

Mandag - Torsdag kl 09.00 -16.00

 

Mandag-fredag, kl 15:00-20:00 alle dager 
(kurset avsluttes med teoriprøve)

 

 Pris:

 

Teori kr 12900 kr 

Praksis  På forespørsel


Krankurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi kranfører en god grunnopplæring i sikker bruk av kran, kranens konstruksjon og virkemåte.
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

 

- Fellesteori for truck, kran og maskin (modul 1.1)

 

- Anhuker & Signalgiver G11 (modul 2.3)

 

 

Kursinnhold modul 1.1:

 • Årsaken til ulykker
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr
 • Sikkerhetsskilting
 • signalgiving
 • Ytre miljø
 • Forsikring og ansvar
 • Farlig gods.

 

Kursinnhold modul 2.3:

 • Lover og forskrifter
 • Kort innføring i farlig gods
 • HMS
 • Sakkyndig kontroll
 • Løfteredskap
 • Kasseringsregler
 • Ståltau
 • Kjettingredskap
 • Fiberstropper
 • sjakler
 • Bruk og valg av løfteutstyr
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse.


Utdanningsløpet er bygd opp slik:

 
- Modul 1.1 fellesteori
- Løfteredskap og stropping  G11 (modul 2.3)

- Teori G2 (modul 2.5)

 Praktisk bruk (modul 3.5 og 4.5)

 


Kursinnhold modul 2.5 :

 • Oppbygging av kraner
 • Lover og forskrifter
 • Mekanikk og krefter
 • Hydraulikksystemer
 • Pumper
 • Ventiler
 • Elektrisitet
 • Løfteutstyr
 • Sakkyndig kontroll
 • Kranens dokumenter
 • Oppstilling av kran
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse
 • Instruks
 • Ståltau-heisetau
 • Tromler
 • Ståltauskiver
  Forklaring av G klasser:

    
   G2 - Tårnkran
  G11 - Løfteredskap