MASSEFORFLYTNINGSMASKINER M1 - M6


Teori:

 

Dagkurs 3 dager kl 09.00 -16.00

 

Kveldskurs 4 kvelder, kl 16:00-20:00 alle dager 

 

Helg kurs Fredag - Lørdag og Søndag


(kurset avsluttes med teoriprøve)

 

 

 Pris:

 

Teori M1 - M6 kr 5500 kr 

 

Påmelding til kurs - MASSEFORFLYTNINGSMASKIN TEORI M1 - M6 (Trykk på lenken)

 

Teori M1 - M6  inkl Praksis på M2 Gravemaskin kr 14 000 kr 

 

Påmelding til kurs - 1 MASKIN TEORI OG PRAKSIS PÅ M2 -M4 ELLER M6 (Trykk på lenken)

 

Teori M1 - M6  inkl Praksis på M2 Gravemaskin & M4 hjullaster kr 17 000 kr 

 

Påmelding til kurs - 2 MASKINER TEORI OG PRAKSIS - M2, M4 ELLER M6 (Trykk på lenken)

 

Teori M1 - M6  inkl Praksis på M2 Gravemaskin, M4 hjullaster & M6 dumper kr 22 500 kr 

 

Påmelding til kurs - MASKIN KURS TEORI OG PRAKSIS PÅ M2 GRAVEMASKIN, M4 HJULLASTER & M6 DUMPER (Trykk på lenken)

 

Kun Praksis på 1 maskin 9000 kr (Ta kontakt med oss for påmelding)


Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi føreren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. 
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

 

- Fellesteori for truck, kran og maskin (modul 1.1)

 

 

Kursinnhold modul 1.1:

 • Årsaken til ulykker
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr
 • Sikkerhetsskilting
 • signalgiving
 • Ytre miljø
 • Forsikring og ansvar
 • Farlig gods.

Utdanningsløpet er bygd opp slik:

 
- Fellesteori for truck, kran og maskin (modul 1.1)
- Teori for maskinfører (modul 2.1)
- Praktisk bruk av maskin (modul 3.1)


Kursinnhold modul 2.1:

 • Krav til maskinfører
 • Bruksområder på arbeidsplassen
 • Ulykker med maskiner
 • Oppbygning
 • Vedlikehold
 • Type maskiner 


Kursinnhold modul 3.1:

 • Funksjon og virkemåte
 • Bruksområder
 • Betjening
 • Kontrollpunkter
 • Arbeidsmiljø og ansvar
 • Maskinens arbeidsområde
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk brukForklaring av M klasser:

M1 - Doser
M2 - Gravemaskin
M3 - Veghøvel
M4 - Hjullaster
M5 - Traktorgraver
M6 - Dumper


Vi kan tilby praksis på Gravemaskin, Hjullaster og Dumper hos oss.