Vi utsteder egne sertifiserte og dokumenterte bevis!


Sertifisert bevis

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring utstedes som 
sertifisert bevis (gult) for følgende:

- Truck
- Stortruck
- Teleskoptruck
- Masseforflytningsmaskiner
- Kraner

 Dokumentert bevis

Det stilles krav om dokumentert opplæring ved bruk av tilleggsutstyr til ovennevnte klasser.
Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører risiko for skade.
Dette gjelder for eksempel:
- arbeidsutstyr for hengende last
- lede/palletruck
- trekktruck
- maskiner
- osv..


Våre bevis er preget med eget vannmerke i UV-filter.