Krogseth Truckskole As vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Sving & Portalkran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Sving & Portalkran.

 

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

 

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

 

Kursinnhold G11 Anhuker & Signalgiver:

 • Hva er anhuker / stropper?
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau / ståltaustropper
 • Kjetting / kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

Kursinnhold modul 2.6 :

 • Oppbygging av kraner
 • Lover og forskrifter
 • Mekanikk og krefter
 • Hydraulikksystemer
 • Pumper
 • Ventiler
 • Elektrisitet
 • Løfteutstyr
 • Sakkyndig kontroll
 • Kranens dokumenter
 • Oppstilling av kran
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse
 • Instruks
 • Ståltau-heisetau
 • Tromler
 • Ståltauskiver

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Per deltager er 16 900,- for teori G2 & G11, inkludert lærebok og kompetansebevis.

Praksis etteravtale