Krogseth Truckskole As vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Mobilkran.

 

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

 

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

 

Kursinnhold G11 Anhuker & Signalgiver:

 • Hva er anhuker / stropper?
 • Lover og forskrifter
 • Ståltau / ståltaustropper
 • Kjetting / kjetting utstyr
 • Fiberstropper
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet
 • Løftetabeller
 • Signaler og tegn

Kursinnhold G1 Mobilkran:

 • Krav til Mobilkranfører
 • Krantyper med tilleggsutstyr
 • Bruksområder
 • Ulykker med Kran
 • Kranens virkemåte og konstruksjon
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs er tilpasset kursdeltakere med lese og skrivevansker.

Per deltager er 15 900,- for teori G1 & G11, inkludert lærebok og kompetansebevis.

Pris per deltager er 28 000,- for praksis, inkl. praktisk prøve og kompetansebevis.