Truck Praksis T1 Til T4

 

Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår truckførerkurs med teoretisk og praktisk opplæring.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET

T1=  Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass
T2=  Skyvemasttruck og støttebenstrucker
T3=  Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
T4=  Motvektstruck
T5=  Sidelaster
T20=Andre typer “trucker” må beskrives.

Teori:

 

Dag kurs: 2 dager 09.00 - 16.00

Kveldskurs: 3 dager kl 16:00-21:00  

Helg kurs: Lørdag & Søndag 09.00 - 16.00

(kurset avsluttes med teoriprøve)


Praksis: Mandag-torsdag, kl 09:00-16:00 alle dager (uken etter teori, når teoriprøven er bestått) 


Pris:

 

 
Teori T1 - T5 inkl praksis T4 kr 4500,- 

 
Teori T1 - T5 inkl praksis t1 til T4 kr 5300,- 

 

Praksis Per trucktype kr 1000,-

 

Praksis T5 kr 1100,-


Truckkurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi truckføreren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


Innhold på kurs:

 


- T1-T5 Truck - teoretisk opplæring (modul 2.2)

 

Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring, Truck

Modul 4 Praktisk bruk

Kursinnhold modul 2.2:

  • Oppbygging av trucker
  • Lover og forskrifter
  • Mekanikk-krefter
  • Hydraulikksystem
  • Elektrisitet
  • Løfteutstyr
  • Kontroller
  • Stabilitet
  • Godshåndtering

Hva ønsker vi oppnå med våre truckførerkurs?

Hensikten med opplæringen er å gi truckfører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. 

 

Pris per deltager er 5300,- Teori & Praksis inkludert lærebok og kompetansebevis for T1 – T4

Ønsker du å utvide ditt truckbevis? Pris per trucktype er 1000,- for praksis inkl. oppkjøring