MOBILKRAN G1 & G11

 


Teori:

 

Mandag - Fredag kl 09.00 -16.00 (Inkl G11)

 

Mandag-fredag, kl 15:00-20:00 alle dager 

 

(kurset avsluttes med teoriprøve)

 

G1 Mobilkran Teori: 3 Dager

 

G11 Teori: 2 Dager

 

 

 Pris:

 

Teori G1 kr 12 900 kr 

 

Teori G1 inkl G11 15 900 kr

 

Praksis G1 28 000 kr


Krankurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi kranfører en god grunnopplæring i sikker bruk av kran, kranens konstruksjon og virkemåte.
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

 

- Fellesteori for truck, kran og maskin (modul 1.1)

 

- Anhuker & Signalgiver G11 (modul 2.3)

 

 

Kursinnhold modul 1.1:

 • Årsaken til ulykker
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr
 • Sikkerhetsskilting
 • signalgiving
 • Ytre miljø
 • Forsikring og ansvar
 • Farlig gods.

 

Kursinnhold modul 2.3:

 • Lover og forskrifter
 • Kort innføring i farlig gods
 • HMS
 • Sakkyndig kontroll
 • Løfteredskap
 • Kasseringsregler
 • Ståltau
 • Kjettingredskap
 • Fiberstropper
 • sjakler
 • Bruk og valg av løfteutstyr
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse.


Utdanningsløpet er bygd opp slik:

 
- Modul 1.1 fellesteori
- Løfteredskap og stropping  G11 (modul 2.3)

- Teori G1 (modul 2.4)

 Praktisk bruk (modul 3.4 og 4.4)

 


Kursinnhold modul 2.4 :

 • Oppbygging av kraner
 • Lover og forskrifter
 • Mekanikk og krefter
 • Hydraulikksystemer
 • Pumper
 • Ventiler
 • Elektrisitet
 • Løfteutstyr
 • Sakkyndig kontroll
 • Kranens dokumenter
 • Oppstilling av kran
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse
 • Instruks
 • Ståltau-heisetau
 • Tromler
 • Ståltauskiver

 

Modul 4 kan også gjennomføres som fadderordning på bedrift. Ta kontakt for mer informasjon

 

Forklaring av G klasser:

  
 G1 - Mobilkran
G11 - Løfteredskap