Anhuker & Signalgiver G11 Sertifisert 16 Timer

Våre kurs tilbys på Norsk, Engelsk, Spansk & Polsk


Teori:

 

2 Dager kl 09.00 -16.00

 

2 Dager kl 15:00-21:00 alle dager 


(kurset avsluttes med teoriprøve)

 

Pris:

 

 Pris på kurs G11 dokumentert opplæring per deltager er 2950,- inkludert lærebok og Kompetansebevis.

 


Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi Anhuker & Signalgiver en god grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap,  konstruksjon og virkemåte.
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

 

Ingen Forkunnskaper

 

Kursinnhold G11Sertifisert

 • Lover og forskrifter
 • Kort innføring i farlig gods
 • HMS
 • Sakkyndig kontroll
 • Løfteredskap
 • Kasseringsregler
 • Ståltau
 • Kjettingredskap
 • Fiberstropper
 • sjakler
 • Bruk og valg av løfteutstyr
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse.


Forklaring av G klasser:

 
G11 - Løfteredskap