TRAVERSKRAN G4 

Teori:

 

Mandag - Torsdag kl 09.00 -16.00

 

Mandag-fredag, kl 15:00-20:00 alle dager 
(kurset avsluttes med teoriprøve)

 

 Pris:

 

Teori kr 5500 kr 

 

Praksis  6500 kr


Krankurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi kranfører en god grunnopplæring i sikker bruk av kran, kranens konstruksjon og virkemåte.
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

 

- Fellesteori for truck, kran og maskin (modul 1.1)

- Modul 2.3 Anhuker og Signalgiver G11

 

Kursinnhold modul 1.1:

 

Årsaken til ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsutstyr, Sikkerhetsskilting og signalgiving, Ytre miljø, Forsikring og ansvar, Farlig gods.

 

Kursinnhold modul 2.3:

 

Lover og forskrifter, Kort innføring i farlig gods, HMS, Sakkyndig kontroll, Løfteredskap, Kasseringsregler, Ståltau, Heisetau, Kjettingredskap, Fiberstropper og sjakler, Bruk og valg av løfteutstyr, Signaler og tegn, Vektbedømmelse.Kursinnhold modul 2.7 :

Oppbygging av kraner, Lover og forskrifter, Mekanikk og krefter, Hydraulikksystemer, Pumper, Ventiler, Elektrisitet, Løfteutstyr, Sakkyndig kontroll, Kranens dokumenter, Oppstilling av kran, Signaler og tegn, Vektbedømmelse, Kranførerinstruks, Ståltau-heisetau, Tromler-ståltauskiver
Forklaring av G klasser:

  
 G4 - Traverskran
G11 - Løfteredskap