Prisliste for Kurs 2018
Kurs Nr KURS NAVN PRIS 2018

FELLESTEORI:

1

 

MODUL 1.1 FELLESTEORI

 

kr 1 200

TRUCK:

 

2

 

 

 TRUCK TEORI

 

 

kr 3 700

3 TRUCK TEORI OG PRAKSIS T4 kr 4 500
4 TRUCK TEORI OG PRAKSIS T1 - T4 kr 1 700
5 PER TRUCK TYPE kr 1 000
6 KUN T5 kr 1 100

TELESKOPTRUCK:

 

7

 

 

TELESKOPTRUCK

 

 

kr 2 100

8 TELESKOPTRUCK PRAKSIS PER TYPE kr 2 000
9 KUN C1 ELLER C2 kr 2 000

STORTRUCK:

 

10

 

 

STORTRUCK TEORI

 

 

kr 3 800

11 STORTRUCK PRAKSIS kr 3 800

MASKIN:

 

12

 

 

MASKIN TEORI M1 - M6

 

 

kr 5 500

13 MASKIN TEORI INKL PRAKSIS M2 kr 14 000
14 MASKIN TEORI INKL PRAKSIS M2 - M4 kr 17 000
15 MASKIN TEORI INKL PRAKSIS M2 - M4 - M6 kr 22 500

G11 16 TIMER

16

 

 

ANHUKER & SIGNALGIVER G11 16 TIMER SERT.

 

 

kr 2 950

MOBILKRAN:

 

17

 

 

MOBILKRAN G1 TEORI

 

 

kr 12 900

18 MOBILKRAN G1 INKL G11 TEORI kr 15 900
19 MOBILKRAN G1 PRAKSIS kr 28 000

TÅRNKRAN:

20

 

TÅRNKRAN G2 TEORI

 

kr 13 900

21 TÅRNKRAN INKL G11 TEORI kr 16 900
22 TÅRNKRAN G2 PRAKSIS ETTER AVTALE

SVING & PORTALKRAN

23

 

 

SVING & PORTALKRAN G3 TEORI

 

 

kr 13 900

24 SVING & PORTALKRAN G3 INKL G11 TEORI kr 16 900
25 SVING & PORTALKRAN G3 PRAKIS ETTER AVTALE

TRAVERSKRAN

26

 

TRAVERSKRAN G4 TEORI

 

kr 5 500

27 TRAVERSKRAN G4 INKL G11 TEORI kr 7 500
28 TRAVERSKRAN G4 PRAKSIS kr 6 500

LASTEBILKRAN

29

 

LASTEBILKRAN G8 TEORI

 

kr 5 500

30 LASTEBILKRAN G8 INKL G11 TEORI kr 7 500
31 LASTEBILKRAN G8 PRAKSIS kr 6 500

FASTMONTERT HYD. KRAN

32

 

 FASTMONTERT KRAN G20 TEORI

 

kr 5 300

33 FASTMONTERT KRAN G20 INKL G11 TEORI kr 8 650
34 FASTMONTERT KRAN G20 PRAKSIS kr 6 500

G11 8 TIMER

35

 

ANHUKER & SIGNALGIVER G11 8 TIMER DOK.

 

kr 1 900

FALLSIKRING:

36

 

FALLSIKRING INKL. PRAKSIS

 

kr 1 850

STILLAS:

37

 

STILLAS BRUKER TEORI

 

kr 1 500

38 STILLAS 2 - 5 METER TEORI kr 2 800
39 STILLAS 2 - 5 METER PRAKSIS kr 1 500
40 STILLAS 5 - 9 METER TEORI kr 5 500
41 STILLAS 5 - 9 METER PRAKSIS kr 2 900
42 STILLAS OVER 9 METER TEORI kr 7 500
43 STILLAS OVER 9 METER PRAKSIS kr 4 900

PERSONLØFTER:

44

 

PERSONLØFTER KLASSE A -B C TEORI

 

kr 1 800

45 PERSONLØFTER KLASSE A -B C PRAKSIS kr 1 800

VARME ARBEIDER:

46

 

 

VARME ARBEIDER

 

 

kr 1 790

EKSTRA BEVIS / MISTET BEVIS kr 500
GUL BOK / NY GUL BOK kr 30
FAKTURAGEBYR kr 65