Anhuker & Signalgiver G11 Dokumentert 8 Timer

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk , Polsk & Arabisk


Teori:

1 Dag kl 09.00 -16.00

1 Dag kl 15:00-21:00 alle dager 
(kurset avsluttes med teoriprøve)

Pris:

 

 Pris på kurs G11 dokumentert opplæring per deltager er 1900,- inkludert lærebok og kursbevis.

 


Krankurset gjennomføres etter gjeldende fagplan.
Målet er å gi kranfører en god grunnopplæring i sikker bruk av kran, kranens konstruksjon og virkemåte.
Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.


For å kunne melde deg på dette kurset må du ha:

Ingen Forkunnskaper

Kursinnhold G11 Dokumentert

 • Lover og forskrifter
 • Kort innføring i farlig gods
 • HMS
 • Sakkyndig kontroll
 • Løfteredskap
 • Kasseringsregler
 • Ståltau
 • Kjettingredskap
 • Fiberstropper
 • sjakler
 • Bruk og valg av løfteutstyr
 • Signaler og tegn
 • Vektbedømmelse.


Forklaring av G klasser:

 
G11 - Løfteredskap