Stillas kurs Over 9 M

Krogseth Truckskole AS tilbyr kurs i Stillas over 9 meter. Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.
For å montere stillas fra over 9 m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 36 timer teori + 72 timer praktisk øvelse

 

Pris:

Stillas over 9 meter Teori 7500 kr (4 dager)

Stillas 5-9 Praksis 4900 kr (10 dager)

Stillas Teori & Praksis 12 100 kr

 

Følgende emner blir gjennomgått

 

 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Ansvar – ansvarsforhold.
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper.
 • Generelt ved montering av stillas.
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
 • Bygging og demontering av flere typer stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon

 

Stilas opplæringen består av to moduler, der modul 1 er teori, mens modul 2 er grunnleggende praksis.

TA KONTAKT MED OSS OM DU ØNSKER PRAKSIS

Et kursbevis (A4 og kort format) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator