Stillas kurs 2 – 5 M

Krogseth Truckskole AS tilbyr kurs i Stillas 2 til 5 meter. Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.

Stillashøyde 2-5 m: For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse.

Pris:

Stillas 5-9 Teori 2800 kr (1 dag)

Stillas 5-9 Praksis 1500 kr (1 dag)

Stillas Teori & Praksis 4 100 kr

Følgende emner blir gjennomgått

  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
  • Kontroll av stillas.
  • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
  • Fallsikring og arbeid i høyden
  • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
  • Godkjenninger og merking av stilas
  • Krav til prosedyrer
  • Kompetent person

 

Stilas opplæringen består av to moduler, der modul 1 er teori, mens modul 2 er grunnleggende praksis.

TA KONTAKT MED OSS OM DU ØNSKER PRAKSIS

Et kursbevis (A4 og kort format) vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator