Fallsikring

Fallsikringsutsyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset har for seg de viktigste elementene i faget. Og gir en grunnleggende dokumentert opplæring. Kurset blir avsluttet med praksis der det blir gjort en demonstrasjon av utstyr, og eksamen.

Varighet på teorikurs med praktisk del er 8 timer.

Våre kurs tilbys på Norsk,Engelsk,Spansk & Polsk

Kursinnhold:

  • Normer
  • Forskrifter
  • Risikoanalyse
  • Fallsikringsutstyr
  • Arbeidsstilling og sikring
  • Ulykker

 

Våre kurs er tilpasset kursdeltaker som har lese og skrivevansker

Pris per deltager er 1850, inkludert lærebok og kompetansebevis.